Vlerat

Vlerat ku beson stafi dhe bordi drejtues i Res Publica jane:

i) Integriteti;

ii) Barazia;

iii) Transparenca;

iv) Llogaridhenia;

v) Profesionalizmi; dhe

vi) Vullnetarizmi.