Vizioni

Vizioni i Res Publica eshte ndertimi i nje shoqerie ndryshe, me tolerante, e bazuar ne sundimin e se drejtes dhe respektimin e te drejtave te njeriut, nje shoqeri ku qeveria eshte plotesisht llogaridhenese ndaj popullit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *