Aplikimi Online

Aplikimi online ofron një seri avantazhesh, duke krijuar premisa për të kërkuar ndihmë nga çdo zonë e Shqipërisë. Permes aplikimit online ruhet fshehtësia në rastet kur kjo është e nevojshme. Aplikimi mund te behet permes rubrikes qe ndodhet ne kete link: http://www.publeaks.al/formular-kerkese//