Transparenca

Res Publica promovon në mënyrë aktive transparencën në qeverisje dhe institucione. Shërbimet tona në këtë fushë përfshijnë:

  • Vlerësimet e transparencës: Ne vlerësojmë transparencën dhe llogaridhënien e organizatave qeveritare dhe joqeveritare, duke ofruar rekomandime.
  • Iniciativat për aksesin e të dhënave: Ne punojmë për të siguruar që informacioni thelbësor publik të jetë i aksesueshëm për publikun, duke nxitur transparencën dhe vendimmarrjen e informuar.
  • Kërkime shkencore: Ne ofrojmë kërkime shkencore për organizatat dhe individët e interesuar në promovimin e transparencës dhe llogaridhënies.

Qëllimi ynë është të promovojmë institucione të hapura dhe të përgjegjshme që u shërbejnë interesave të qytetarëve.