Mjedisi

Res Publica është e përkushtuar për mbrojtjen dhe qëndrueshmërinë e mjedisit. Shërbimet tona në këtë fushë përfshijnë:

  • Zhvillimi i politikave: Ne identifikojmë dhe trajtojmë çështjet urgjente mjedisore, dhe bashkëpunojmë me ekspertë për të zhvilluar politika efektive.
  • Mbështetje ligjore: Ne ofrojmë mbështetje ligjore për çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëdrueshëm.
  • Angazhimi i komunitetit: Ne bashkëpunojmë organizata të ndryshme dhe me komunitetet për një qasjeje të integruar drejt nxitjes së menaxhimit të qëndrueshëm të zonave të mbrojtura.

Qëllimi ynë është të kontribuojmë për një të ardhme më të gjelbër dhe të qëndrueshme për të gjithë.