Donatorët

Tabela e mëposhtme paraqet financimin e qendrës “Res Publica” ndër vite, bazuar në grantet e dhëna në çdo vit, pavarësisht nga kohëzgjatja e projektit(eve).

Donatorët
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *