Trajnime

Res Publica ka organizuar me nismën e saj trajnimet e mëposhtme:

  • Trajnimi i gazetarëve dhe profesionistëve të medias për të njohur më mirë kufijtë e lirisë së shprehjes;
  • Trajnimi i vajzave dhe grave rome dhe atyre të zonave rurale për përfitimin e shërbimeve të asistencës;
  • Trajnimi i studentëve të vitit të dytë dhe të tretë të Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të Tiranës për aspektet procedurale dhe substanciale të neneve 2 dhe 3 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut
  • Trajnimi i gazetareve dhe aktivisteve te shoqerise civile per te perdorur ne menyre efektive te drejten e informimit
  • Trajnimi i gazetareve investigative per te kuptuar mundesite e zyrtareve per te kryer akte korruptive ne prokurimet publike
  • Trajnimi i aktivisteve te shoqerise civile per te perdorur ligjin per konsultimin publik
  • Trajnimi i avokateve per te mbrojtur ne menyre efektive te drejten e strehimit te grupeve vulnerabel

Gjate vitit 2016 Res Publica synon te realizoje trajnime per konsultimin publik dhe per te drejten e informimit. Per me shume detaje rreth datave te trajnimeve do te njiheni ne rubriken “lajme”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *