Partnerët

Res Publica ka realizuar disa nga veprimtaritë e saj duke bashkëpunuar me organizata partnere të ndryshme, si:

  • Shoqata e Familjarëve të Viktimave të Gërdecit
  • Shoqata e Qiramarrëseve Banues në Shtëpitë e Kthyera Pronarëve
  • Aleanca Kundër Importit të Plehrave
  • Levizja Rinore Egjiptiane dhe Rome, Elbasan
  • Balkan Investigative Reporting Network (BIRN)
  • Lëvizja “Mjaft!”
  • Instituti Shqiptar i Medias
  • Unioni i Gazetarëve