Kush jemi

Res Publica është një organizatë joqeveritare dhe jofitimprurëse që synon të promovojë dhe të mbrojë respektimin e të drejtave themelore të njeriut përmes litigimit strategjik, advokimit, edukimit, kërkimit shkencor dhe zhvillimit të politikave të ndryshme.

Që nga themelimi i saj në 2010, Res Publica është angazhuar në një sërë çështjesh të profilit të lartë të të drejtave të njeriut (viktimat e sulmit policor gjatë protestës së 21 janarit 2011, viktimat e shpërthimit të Gërdecit, referendumi kundër importimit të mbetjeve para Gjykatës Kushtetuese, më shumë se 40 çështje që mbrojnë gazetarët për lirinë e shprehjes dhe të drejtës për informim) dhe është një burim kyç informacioni për palët ndërkombëtare të interesuara si Delegacioni i Bashkimit Evropian (BE) dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE). Gjithashtu, Res Publica bashkëpunon dhe shpesh ndan ekspertizën e saj me Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC) me synime dhe aspirata të përbashkëta.

Vizioni i Res Publica është ndërtimi i një shoqërie ndryshe, më tolerante, e bazuar në sundimin e së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njeriut, një shoqëri ku qeveria është plotësisht llogaridhënëse ndaj popullit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *