Home » Entries posted by Respublica (Page 2)
Entries posted by Respublica

Ministri i Mjedisit u bën thirrje publike organizatave mjedisore që të kërkojnë transparencë, por nga ana tjetër i lë ato në terr   Kohët e fundit është dëgjuar Ministri i Mjedisit t’i bëjë thirrje shoqatave dhe qytetarëve për të qenë aktivë dhe kritikë me veprimtarinë e Ministrisë së vet. Në pamje të parë të krijohet […]

Continue reading …

Me mbeshtetjen e Fondacionit Shoqeria e Hapur per Shqiperine, Qendra Res Publica kreu nje studim ne legjislacionin shqiptar dhe praktiken gjyqesore vendase me fokus padite kolektive. Ndersa shume legjislacione perendimore po zhvillojne gjithmone e me shume mjete te adresimit kolektiv te problemeve, te njohura si class action, collective redress, apo edhe format e padive ne […]

Continue reading …

In the framework of a project supported by Open Society Foundations, Hungary, and more specifically by the Human Rights Initiative, Res Publica has undertaken a study on the effectiveness of legal aid in the criminal proceedings in Albania. The study was conducted through a preliminary investigation of 5152 judicial decisions of the Tirana Judicial District […]

Continue reading …

Një tjetër padi e fituar në Gjykatë, përfaqësuar nga Qendra Res Publica, në favor të lirisë së shprehjes. Në nëntor të vitit të kaluar, shoqëria tregtare Edil Al It shpk, e njohur për aktivitet tregtar në fushën e ndërtimeve, me ortakët e saj pronarë të medias Vizion Plus, paditi gazetarin Artan Rama për cenim imazhi, […]

Continue reading …

Institucionet publike japin me vonesë informacionin, gjë që cenon të drejtën për t’u informuar brenda standardeve Informimi i publikut për veprimtarinë e institucioneve është detyrim i këtyre të fundit. Si një e drejtë themelore për të cilën flitet shumë, dhënia e informacionit publik është e lidhur ngushtë me lirinë e shprehjes dhe një instrument në […]

Continue reading …

Përgjegjësia ligjore për mosdhënien e informacionit publik i takon vetëm koordinatorëve të së drejtës për informim, ndërsa pengesa reale vjen nga titullarët Qendra Res Publica monitoroi nivelin e transparencës të institucioneve publike për periudhën Shtator 2016 – Qershor 2017, me mbështetjen e Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci pranë Ambasadës së SHBA në Tiranë. […]

Continue reading …

Kontrolli i Lartë i Shtetit i trembet sulmit politik, nëse kontrollon fondet e partive politike Partitë politike financohen në mënyra të ndryshme, ku një pjesë e fondeve të tyre vjen nga buxheti i shtetit. Kontrolli i Lartë i Shtetit, si organi kushtetues për kontrollin e përdorimit të fondeve publike, ka detyrimin ligjor që të monitorojë […]

Continue reading …

Shpesh flitet për pandëshkueshmërinë e zyrtarëve publikë. Ky problem, i perceptuar gjerësisht nga publiku, ka nevojë për vëzhgime e studime në fusha të ndryshme, në mënyrë që të gjenden dhe riparohen defektet në sistemin ligjor. Një nga aspektet e rëndësishmë që Res Publica konsideron është edhe efektiviteti i kallëzimeve penale të bëra nga Kontrolli i […]

Continue reading …

Shumë kallëzime penale të nisura nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, për pak dënime në përfundim të procesit Deklaratat për shtyp të Kontrollit të Lartë të Shtetit lidhur me kallëzimet penale për zyrtarët publikë, tërheqin në mënyrë të veçantë vëmendjen e publikut. E ndërsa informacionet për kallëzimet penale gjenden me lehtësi edhe të publikuara në […]

Continue reading …

Tejkalimi i afatit të hetimit nga organi i Prokurorisë shpëton zyrtarët e kallëzuar nga KLSH Nuk është e rrallë që organi i Prokurorisë, për një arsye ose tjetër, të zgjasë afatet e hetimit të një çështjeje. Përfitues të zgjatjes së afateve me mbi 3 vjet (afati ligjor maksimal i vendosur nga ligji) janë në disa […]

Continue reading …