Home » Entries posted by Respublica
Entries posted by Respublica

Fitorja e gazetarit Artan Rama, triumf i guximit ndaj frikës

Një tjetër padi e fituar në Gjykatë, përfaqësuar nga Qendra Res Publica, në favor të lirisë së shprehjes. Në nëntor të vitit të kaluar, shoqëria tregtare Edil Al It shpk, e njohur për aktivitet tregtar në fushën e ndërtimeve, me ortakët e saj pronarë të medias Vizion Plus, paditi gazetarin Artan Rama për cenim imazhi, […]

Institucionet publike japin me vonesë informacionin, gjë që cenon të drejtën për t’u informuar brenda standardeve Informimi i publikut për veprimtarinë e institucioneve është detyrim i këtyre të fundit. Si një e drejtë themelore për të cilën flitet shumë, dhënia e informacionit publik është e lidhur ngushtë me lirinë e shprehjes dhe një instrument në […]

Continue reading …

Përgjegjësia ligjore për mosdhënien e informacionit publik i takon vetëm koordinatorëve të së drejtës për informim, ndërsa pengesa reale vjen nga titullarët Qendra Res Publica monitoroi nivelin e transparencës të institucioneve publike për periudhën Shtator 2016 – Qershor 2017, me mbështetjen e Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci pranë Ambasadës së SHBA në Tiranë. […]

Continue reading …

Kontrolli i Lartë i Shtetit i trembet sulmit politik, nëse kontrollon fondet e partive politike Partitë politike financohen në mënyra të ndryshme, ku një pjesë e fondeve të tyre vjen nga buxheti i shtetit. Kontrolli i Lartë i Shtetit, si organi kushtetues për kontrollin e përdorimit të fondeve publike, ka detyrimin ligjor që të monitorojë […]

Continue reading …

Shpesh flitet për pandëshkueshmërinë e zyrtarëve publikë. Ky problem, i perceptuar gjerësisht nga publiku, ka nevojë për vëzhgime e studime në fusha të ndryshme, në mënyrë që të gjenden dhe riparohen defektet në sistemin ligjor. Një nga aspektet e rëndësishmë që Res Publica konsideron është edhe efektiviteti i kallëzimeve penale të bëra nga Kontrolli i […]

Continue reading …

Shumë kallëzime penale të nisura nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, për pak dënime në përfundim të procesit Deklaratat për shtyp të Kontrollit të Lartë të Shtetit lidhur me kallëzimet penale për zyrtarët publikë, tërheqin në mënyrë të veçantë vëmendjen e publikut. E ndërsa informacionet për kallëzimet penale gjenden me lehtësi edhe të publikuara në […]

Continue reading …

Tejkalimi i afatit të hetimit nga organi i Prokurorisë shpëton zyrtarët e kallëzuar nga KLSH Nuk është e rrallë që organi i Prokurorisë, për një arsye ose tjetër, të zgjasë afatet e hetimit të një çështjeje. Përfitues të zgjatjes së afateve me mbi 3 vjet (afati ligjor maksimal i vendosur nga ligji) janë në disa […]

Continue reading …

Taksapaguesit përballojnë kostot e larta të gjyqeve të humbura nga institucionet publike, në vend të zyrtarëve përgjegjës Taksapaguesit shqiptarë paguajnë rregullisht për dëmet që i shkaktohen buxhetit të shtetit, në forma nga më të ndryshmet. Një nga këto forma është pagimi i dëmshpërblimeve të vendosura me vendime gjyqësore, nga buxheti i institucioneve gjyqhumbëse. Thuajse të […]

Continue reading …

Prej kohesh Res Publica angazhohet fuqimisht ne mbrojtjen e nje prej te drejtave themelore ne nje shoqeri demokratike – te drejtes per informim. Ne kuader te projektit “Rritja e aksesit të gazetarëve investigues në informacionin zyrtar” që mbështetet financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla i Komisionit për Demokraci i Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë, […]

Continue reading …

Në vitin 2011, pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë u depozituan paditë e familjarëve të viktimave të shpërthimit të Gërdecit, të cilët kërkuan shpërblimin e dëmit për humbjen e jetës së të afërmve të tyre më 15 Mars 2008. Këto cështje më pas u transferuan në kompetencë të Gjykatës Administrative, pasi kaluan më parë përmes […]

Continue reading …
Page 1 of 14123Next ›Last »