Home » Archives by category » Publikime

E drejta e informimit 2016 – Studim krahasues

Tashme kane kaluar dy vjet qe nga hyrja ne fuqi e ligji te ri per te drejten e informimit (119/2014). Ligji erdhi si nje risi teper e rendesishme, duke synuar rritjen e transparences se qeverise dhe marrjen e informacionit shume me shpejt. Por si ka funksionuar ky ligj ne praktike gjate vitit te dyte? Si […]

Ne kuader te nje projekti te mbeshtetur nga National Endowment for Democracy, Res Publica ka ndermarre nje studim per efektivitetin e ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik . Studimi u kryer permes nje monitorimi te aurotiteteve shteterore kryesore qe marrin nisma legjislative. Ne fokus u vu edhe vete ligji ne menyren se si […]

Continue reading …

Ne kuader te nje projekti te mbeshtetur nga Open Society Foundations, Hungari, dhe me konkretisht nga Human Rights Initiative, Res Publica ka ndermarre nje studim per efektivitetin e ndihmes juridike ne procesin penal ne Shqiperi. Studimi u kryer permes nje hulumtimi paraprak nder 5152 vendime gjyqesore te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe hulumtimit te […]

Continue reading …

Viti 2015 ka qenë një vit aktiv sa i takon cështjeve të drejtësisë në vend. Reforma në Drejtësi në qendër të diskursit politik dhe të veprimtarisë parlamentare i ka dhënë një vëmendje të posaçme edhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë, si organi i nivelit më të lartë dhe më i rëndësishëm i sistemit të Drejtësisë. […]

Continue reading …

Strehimi ne Shqiperi eshte pare gjithmone si nje objektiv social. Standardet nderkombetare kerkojne me shume se kaq. Por sa larg jemi nga standardet nderkombetare? Si eshte situata aktuale ne Shqiperi? Si jane reflektuar problemet ne Draft – Strategjine per Strehimin 2015-2025? Qendra Res Publica, me mbeshtetjen e Civil Rights Defenders, ka bere nje analize te legjislacionit […]

Continue reading …

Ligji i ri per te drejten e informimit, i miratuar ne fund te vitit 2014, erdhi si nje risi teper e rendesishme, duke synuar rritjen e transparences se qeverise dhe marrjen e informacionit shume me shpejt. Por, a funksionon kaq mire ky ligj? Si ka funksionuar ai ne praktike gjate vitit te pare pas miratimit? […]

Continue reading …

http://issuu.com/respublicalb/docs/studim_kld_web

Continue reading …

http://issuu.com/respublicalb/docs/libri_kpp_per_web_ok

Continue reading …

http://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_me_praktiken_e_kdi_web

Continue reading …

http://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_web/1

Continue reading …
Page 1 of 212