Informim Publik


Nr. Data Drejtuar Drejtuar Objekti i Kerkeses Statusi Përgjigjja Afati
001 05.12.2011 Levizja Mjaft Kuvendi Venie ne dispozicion dokumentacioni-Buxheti Faktik per vitet 2009-10 Gjykim, Shkalla 1 Pa pergjigje 16.11.2012
002 05.12.2011 Levizja Mjaft Kuvendi Venie ne dispozicion dokumentacioni-Raport Auditi i brendshem vitet 2009-10 Gjykim, Shkalla 1 Pa pergjigje 16.11.2012
003 05.12.2011 Levizja Mjaft Kuvendi Venie ne dispozicion dokumentacioni-Te ndryshme Gjykim, Shkalla 1 Pa pergjigje 16.11.2012
004 05.12.2011 Levizja Mjaft Kuvendi Te dryshme- Tenderimi publik Rikonstrucioni i Godines se Kuvendit etj etj Gjykim, Shkalla 1 Pa pergjigje 16.11.2012
005 05.12.2011 Levizja Mjaft Kuvendi Te dryshme- Tenderimi publik Rikonstrucioni i Salles se Seancave te Kuvendit etj etj Gjykim, Shkalla 1 Pa pergjigje 16.11.2012
006 05.12.2011 Levizja Mjaft Kuvendi Projekt Buxheti Vjetor per vitet 2009-10 Gjykim, Shkalla 1 Pa pergjigje 16.11.2012
007 17.10.2012 Open Data Albania, Instituti Shqiptar i Shkencave Ministria e Shëndetësisë Relacioni dhe praktika e kontrollit nga mjeket e spitalit ‘Koco Glozheni” Ankim Administrativ Pa pergjigje 26.11.2012
008 17.10.2012 Open Data Albania, Instituti Shqiptar i Shkencave Ministria e Financave Vlera monetare e parashikuar në Buxhetin e Shtetit sipas viteve, për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve/ish të burgosurve politike etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 19.11.2012
009 17.10.2012 Open Data Albania, Instituti Shqiptar i Shkencave Instituti i Statistikës, INSTAT Numrin dhe normën e vdekshmërisë foshnjore nga mosha 0-1 vjeç për Shqipërinë, në harkun kohor 2011- 6 mujori i parë i 2012 etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 20.11.2012
010 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Elbasan A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
011 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Fier A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
012 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Durrës A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
013 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Gjirokastër A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
014 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Berat A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare pergjigjur me date 09.11.2012
015 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Kavajë A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
016 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Korçë A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
017 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Përmet A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 19.11.2012 01.12.2012
018 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Peshkopi A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
019 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Pogradec A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
020 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Sarandë A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
021 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Vlorë A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Përgjigjiur dt. 6.11.2012
022 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Tiranë A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pergjigjur me date 08.11.2012
023 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Librazhd A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
024 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Rrëshen A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
025 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Kuçovë A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
026 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Corovode A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pergjigjur me date 06.11.2012
027 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Ballsh A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
028 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Peqin A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
029 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Bilisht A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
030 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Delvine A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pergjigjur me date 31.10.2012
031 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Roskovec A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
032 22.10.2012 Shoqata e Qeramarresve ne Prone Shteterore Ish-Prone Private Bashkia Shijak A ka përfituar bashkia ndonjë fond të posaçëm nga buxheti i shtetit në lidhje me aktin normativ nr.3, dt. 01.08.2012 etj. Kerkesa fillestare Pergjigjur me date 08.11.2012
033 22.10.2012 Qendra “Res Publica” Ministria e Financave Sa është masa në vlerën monetare e lëvruar si kompensim për fazën e parë për ish të përndjekurit politik Gjergj Nderca, Lirak Bejko, Gëzim Hamiti Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 13.11.2012
034 29.10.2012 Qendra “Res Publica” Bashkia se Tiranes Cilat jane subjektet sponsorizues të eventit të Maratonës, cilët partnere ndihmuan, sa është vlera e fondeve të mbledhura për këtë event dhe si janë shpenzuar Kerkesa fillestare Pa pergjigje 01.12.2012
035 29.10.2012 Dorian Matlija Bashkia se Tiranes Lidhur me çështjen e ndërtim pa leje ne Rrugen Thanas Ziko, P.65/1 Kerkesa fillestare Pa pergjigje 08.12.2012
036 08.11.2012 Instituti Shqiptar i Shkencave Spitali “Mbreteresha Geraldine” Lidhur me numrin e vdekshmerise foshnjore Kerkesa fillestare Pa pergjigje 18.12.2012
037 08.11.2012 Instituti Shqiptar i Shkencave Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile Sa eshte numri i femijeve te regjistruar si te vdekur Kerkesa fillestare Pa pergjigje 18.12.2012
038 08.11.2012 Instituti Shqiptar i Shkencave Spitali “Koco Gliozheni” Lidhur me numrin e vdekshmerise foshnjore Kerkesa fillestare Pa pergjigje
039 08.11.2012 Instituti Shqiptar i Shkencave Instituti i Shendetit Publik Lidhur me numrin e vdekshmerise foshnjore Kerkesa fillestare Pa pergjigje 18.12.2012
040 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Kukës Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
041 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Lezhë Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
042 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Dibër Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
043 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Durrës Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Përgjigjie dt.27.11.2012
044 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Tiranë Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
045 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Elbasan Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
046 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Korçë Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
047 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Gjirokastër Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
048 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Berat Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
049 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Vlorë Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
050 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. AgjenciaRajonale Mjedisore, Qarku Fier Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
051 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Vlorë, Kryetarit Z.Anesti Dhimojani Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
052 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Berat, Kryetarit, Z.Petrit Sinanaj Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 22.11.2012
053 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Gjirokastër, Kryetarit, Z.Sulo Muçobega Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. A.Administrativ19.12.2012 Pergjigjur 28 janar 2013
054 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Korçë Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. A.Administrativ19.12.2012 pergjigjur 18.01.2013
055 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Fier Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. A. Administrativ 19.12.2012 Pergjigjie 18.01.2013
056 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Elbasan, Kryetarit, Z.Eugen Isaj Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
057 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Tiranë, Kryetarit, Z.Tahsim Mema Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
059 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Dibër, Kryetarit, Z.Naim Gazidede Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt.22.12.2012
060 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Lezhë, Kryetarit, Z.Pashk Gjoni Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
061 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Kukës, Kryetarit, Z.Ibsen Elezi Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 16.11.2012, pjesërisht
062 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qarku Shkodër, Kryetarit, Z.Maxhid Cungu Lidhur me planin e menaxhimit te integruar te mbetjeve, listën e shesheve lendfilleve, subjekteve te licencuar etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
063 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Qendra Kombëtare e Licensimit Lista e subjekteve të licensuar për transportin e mbetjeve, të licensuar si tregtare apo agjentë te mbetjeve, kopje të licensave të mësipërme. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt.22.11.2012
064 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Ministria e Mjedisit, në vëmendje të Sekretarit të Përgjithshëm Lista e subjekteve të licensuar për transportin e mbetjeve, të licensuar si tregtare apo agjentë te mbetjeve, kopje të licensave të mësipërme. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
065 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Ministria e Mjedisit, Komiteti i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve Kopje të raportit tuaj vjetor pranë Ministrisë së Mjedisit mbi gjëndjen dhe menaxhimin e integruar të mbetjeve në shkall vendi A.Administrativ19.12.2012 pergjgijur 24 janar 2013 19.12.2012
066 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Agjencia e Mjedisit dhe Pyjeve Lista e operatorëve të shesheve të lendefilleve si dhe lejeve mjedisore te ketyre operatoreve etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 21.11.2012
067 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkisë Elbasan Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2013 pergjigjur 28 janar 2013
068 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Bajram Curri Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
069 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Ballsh Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
070 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Belsh Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
071 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Berat Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
072 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Bilisht Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
073 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Bulqizë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
074 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Cërrik Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
075 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Corovode Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2012 Pergjigjur 22 janar 2013
076 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Divjakë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
077 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Delvinë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
078 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Durrës Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2012 pergjigjur 24 janar 2013
079 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Fier Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2012 Pergjigjur 19 janar 2013
080 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Fushë-Arrëz Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2012 Pergjigjur22 janar 2013
081 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Fushë-Krujë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 3.12.2012 19.12.2012
082 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Gramsh Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2012 Pergjigjur 18 janar 2013
083 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Gjirokastër Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A. Administrativ 19.12.2012 pergjigjur 18 janar 2013
084 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Himarë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2012 Pergjigjur 30 janar 2013
085 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Kamëz Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
086 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Kavajë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 21.11.2012
087 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Këlcyrë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2012 Pergjigjur 21 janar 2013
088 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Klos Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 19.11.2012
089 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Konispol Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
090 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Koplik Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje
091 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Krujë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 19.11.2012 19.12.2012
092 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Korçë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. A.Administrativ19.12.2012 Pergjigjur 19 janar 2013
093 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Krumë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
094 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Kuçovë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
095 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Kukës Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 26.11.2012 19.12.2012
096 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Laç Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Pa pergjigje 19.12.2012
097 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Lezhë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 26.11.2012
098 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Leskovik Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Përgjigjur dt. 26.11.2012
099 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Libohovë Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Refuzim përgjigjie 19.12.2012
100 09.11.2012 Shoqata për zhvillim të Politikave Mjedisore – G&G group. Bashkia Librazhd Lidhur me planin e menaxhimit e integruar te mbetjeve, kopje të vlersimit strategjik mjedisor, listën e vendeve të depozitimit të mbetjeve etj. Kerkesa fillestare Përgjigjie dt. 26.11.2012 19.12.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *