Home » Archives by category » Opinione

Komente në lidhje me Projekt ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”

Komenete në lidhje me Projekt ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”   Në vijim të komunikimeve të mëparshme dhe takimeve të organizuara, më lejoni që në emër të Qendrës Res Publica t’Ju shpreh mirënjohjen për nismën Tuaj dhe mundësinë e dhënë shoqërisë civile të shprehin opinionet e tyre në lidhje […]

Të gjithë e mbajmë mend se si Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri në Prill 2014 denoncoi publikisht 66 raste abuzimi nga gjyqtarët dhe kërkoi nga Presidenti i Republikës që ata të procedoheshin në Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Jo vetëm ministri Tahiri, por edhe Kryeministri Rama i përsëriti këto denoncime kur fliste kundër gjyqtarëve të […]

Continue reading …

Si nje prej aktorëve më aktivë në fushën e të drejtës së informimit dhe të konsultimit publik. qendres Res Publica iu kerkuar nga Kuvendi qe te komentoje mbi raportin vjetor te Komisionerit per te Drejten e Informimit. Kjo per arsye se, gjatë vitit 2015 Res Publica ka dorëzuar pranë Komisionerit 97 ankesa, ose rreth 35% […]

Continue reading …

Qendra Res Publica eshte perfshire ne konsultimin publik per ndryshimet kushtetutese ne kuader te reformes ne drejtesi. Procesi eshte trajtuar me seriozitet nga ana e Kuuvendit duke përfshirë ekspertë të nivelit të lartë dhe duke u dhënë mundësinë edhe aktorëve të tjerë të shprehin opinionet e tyre në lidhje me këtë reformë. Materiali që na […]

Continue reading …

Në media dhe në faqen e internetit të Kuvendit jemi njohur se pranë tij është paraqitur një projektligj i cili synon të ndryshojë Kodin Penal duke shtuar një vepër penale me titull “Shpifja ndaj një funksionari të lartë shtetëror ose të zgjedhur”. Projektligji shoqërohet me një relacion shpjegues, dhe ndaj këtyre dy dokumentave shprehim shqetësimin […]

Continue reading …

http://youtu.be/b6-h4oIKfBA

Continue reading …

https://www.youtube.com/watch?v=O1l0v1evaEo

Continue reading …

Nga Theodoros Alexandridis – Ekspert per jurisprudencen e Gjykates Europiane per te Drejtat e Njeriut Në raportin e vitit 2002 mbi lirinë e medias në Shqipëri, Human Rights Watch arriti në përfundimin se dënimet gjyqësore për shpifje bien ndesh me aktet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe përbëjnë një kërcënim në rritje ndaj lirisë […]

Continue reading …

Në muajin qershor të vitit 2014, Këshilli i Ministrave ka dërguar  në Kuvend një draft për ndryshimin e ligjit për “Ndihmën Juridike”. Qendra Res Publica, pasi mori dijeni për projektligjin “Për ndihmën juridike” dhe me kërkesë të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, parashtroi disa argumenta që duhet të përfshihen […]

Continue reading …

Ligji për organizimin dhe funksionimin e gjykatës administrative hyri në fuqi në maj të vitit 2012, me klauzolën që do fillonte zbatimin pasi të ishte ngritur struktura me anë të një dekreti të Predsidentit të Republikës. Më datë 4 nëntor 2013, me anë të dekretit filloi zbatimin ky ligj dhe punën Gjykata Administrative. Gjatë periudhës […]

Continue reading …
Page 1 of 512345