Home » Archives by category » Publikime

E drejta e informimit 2020 – Informimi në kohë krize dhe problemet e tjera të zakonshme

Edhe për vitin 2020, Res Publica ka vijuar të monitorojë zbatimin e te drejtes se informimit. Raporti eshte pjese e nje projekti te mbeshtetur nga National Endowment for Democracy, i cili konsiston ne permiresimin e lirise se shprehjes dhe te drejtes se informimit të qytetareve shqiptare. Viti 2020 ishte nje vit i ngarkuar me probleme […]

Anëtarësimi i Shqipërisë në BE varet nga përmbushja e standardeve të BE-së. Një prej fushave të lëna pas dore është drejtësia penale, jo e parë nga këndvështrimi i ndëshkimit të krimit dhe korrupsionit, por e parë nga këndvështrimi  i të pandehurve, të cilët duhet të gëzojnë të drejta të plota në procesin penal që mund […]

Continue reading …

  Më 24 Janar 2020, siç eshte bere tashme tradite në fillim të çdo viti, Res Publica prezantoi raportin per te drejten e informimit gjate vitit qe kaloi (2019). Raporti eshte pjese e nje projekti te mbeshtetur nga Civil Rights Defenders, me fonde te Mbreterise se Suedise, i cili konsiston ne mundesimin e qytetareve te […]

Continue reading …

Si po shpërfaqet përdorimi i këtij mjeti të ri juridik dhe si mund të balancohet roli i palëve për një marrëveshje (më) të ndershme? Ky studim u krye në kuadër të projektit: “Promovimi i skemës së ndihmës juridike në fushën penale në Shqipëri”, i mbështetur nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, Hungari. Ky studim vjen […]

Continue reading …

Më 1 Prill 2019, Res Publica prezantoi raportin per zbatimin e ligjit nr. 146/2014 “Per njoftimin dhe konsultimin publik” gjate viteve 2017-2018. Raporti eshte pjese e nje projekti te mbeshtetur nga National Endowment for Democracy, i cili konsiston ne monitorimin dhe vleresimin e proceseve te konsultimit publik, perfshire edhe nje vleresim te punes se Komisionerit […]

Continue reading …

Më 28 Janar 2019, Res Publica prezantoi raportin per te drejten e informimit gjate vitit 2018. Raporti eshte pjese e nje projekti te mbeshtetur nga Civil Rights Defenders, me fonde te Mbreterise se Suedise, i cili konsiston ne mundesimin e qytetareve te aksesojne informacionet publike, si dhe ne berjen e nje vleresimi te punes se […]

Continue reading …

Me mbështetjen e National Endowment for Democracy (NED), në kuadër të projektit “Promovimi i pjesmarrjes qytetare në advokimin legjislativ”, Res Publica po vijon monitorimin e zbatimit te ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”. Për periudhën e deritanishme, 2017 – 2018, po publikojmë një raport të permbledhur, në të cilin analizohen të dhënat që […]

Continue reading …

Me mbeshtetjen e Fondacionit Shoqeria e Hapur per Shqiperine, Qendra Res Publica kreu nje studim ne legjislacionin shqiptar dhe praktiken gjyqesore vendase me fokus padite kolektive. Ndersa shume legjislacione perendimore po zhvillojne gjithmone e me shume mjete te adresimit kolektiv te problemeve, te njohura si class action, collective redress, apo edhe format e padive ne […]

Continue reading …

In the framework of a project supported by Open Society Foundations, Hungary, and more specifically by the Human Rights Initiative, Res Publica has undertaken a study on the effectiveness of legal aid in the criminal proceedings in Albania. The study was conducted through a preliminary investigation of 5152 judicial decisions of the Tirana Judicial District […]

Continue reading …

Shpesh flitet për pandëshkueshmërinë e zyrtarëve publikë. Ky problem, i perceptuar gjerësisht nga publiku, ka nevojë për vëzhgime e studime në fusha të ndryshme, në mënyrë që të gjenden dhe riparohen defektet në sistemin ligjor. Një nga aspektet e rëndësishmë që Res Publica konsideron është edhe efektiviteti i kallëzimeve penale të bëra nga Kontrolli i […]

Continue reading …
Page 1 of 3123