Home » Archives by category » Publikime (Page 2)

http://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_me_praktiken_e_kdi_web

Continue reading …

http://issuu.com/respublicalb/docs/komentar_foi_web/1

Continue reading …

http://issuu.com/respublicalb/docs/legal_leaks_albanian/1

Continue reading …

Iniciativa për themelimin e një organi vetërregullues për mediat janë ndërmarrë edhe në të kaluarën. Madje këto tentativa kanë shkuar shumë pranë konkretizimit, por botuesit janë treguar skeptikë për rolin e këtij organi, pasi shtypi i druhej humbjes së lirisë së fituar me shumë mund. Me kalimin e kohës, me konsolidimin e lirisë së shprehjes, […]

Continue reading …

http://issuu.com/respublicalb/docs/freedom_of_speech_ned/1

Continue reading …
Page 2 of 212