Fituesit e garës së transparencës për vitin 2018

Filed under: Lajme te reja,Veprimtari |

Me mbeshtetjen financiare te Programit te Granteve te Vogla te Komisionit per Demokraci te Departamentit te Shtetit te SHBA, Qendra Res Publica ka matur transparences e 100 institucioneve dhe ne fund te vitit 2018 rezultoi se institucioni me transparent eshte Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale. Pa dyshim qe ky institucion, ne rolin kyç qe ka ne zbatimin e ligjit per te drejten e informimit, duhet te jete shembulli i mire per t’u ndjekur nga te gjithe. Megjithate, Res Publica vleresoi se edhe shume institucione te tjere jane per t’u vleresuar si shembuj pozitive. Per kete arsye, me 28 Janar 2019, ne ambientet e Hotel Tirana International, u shperndane cmimet per fituesit e 5 kategorive, te cilet jane si me poshte:

  1. Kolegji i Posaçëm i Apelimit u shpall institucioni me transparent i organeve kushtetuese dhe institucioneve te pavarura;
  2. Ministria e Kulturës u shpall institucioni me transparent i organeve qendrore te pushtetit ekzekutiv;
  3. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor u shpall institucioni me transparent i organeve te varesise se pushtetit ekzekuti;
  4. Bashkia Shkodër u shpall institucioni me transparent i organeve te pushtetit vendor;
  5. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë u shpall institucioni më transparent i organeve të sistemit të drejtësisë.

Ne shenje falenderimi per punen e bere, Res Publica dhuroi nje trofe simbolik i cili ne formen e nje monoliti prej qelqi transparent.

Renditja e plote e institucioneve, e cila ndryshon cdo muaj, mund ta gjeni duke klikuar ne kete link.

Res Publica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *