Stafi ekzekutiv

Dorian Matlija – Drejtor Ekzekutiv

Edukimi:

 • Diplomuar me titullin Jurist në vitin 1999, në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës;

Përvoja profesionale:

 • Drejtorm Ekzekutiv i qendrës Res Publica (2013 – aktualisht)
 • Zv.Drejtor Ekzekutiv i qendrës Res Publica (2010 – 2013)
 • Avokat, studio ligjore “Matlija”, Tiranë (2004 – aktualisht)
 • Drejtor i Drejtorisë Juridike në Radiotelevizionin Shqiptar (2002-2005)
 • Jurist në Drejtorinë Juridike në Radiotelevizionin Shqiptar (1999-2002)

 

Arbesa Kurti – Zv.Drejtor Ekzekutiv

Edukimi:

 • Diplomuar ne MSC ne te Drejten Penale në vitin 2013, në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, përfunduar me Medalje Ari
 • Diplomuar me titullin Jurist, mbaruar studimet Bachelor në vitin 2011, në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës;

Përvoja profesionale:

 • Zv. Drejtor Ekzekutiv i qendrës Res Publica (2015 – aktualisht)
 • Juriste pranë qendrës Res Publica (2011 – 2015)
 • Monitoruese te Qendra per Studime Parlamentare (2010 – 2011)
 • Vullnetare te Organizata “Child Today” (2010)

 

Theodoros Alexandridis – Partner – Ekspert i te drejtave te njeriut

Edukimi:

 • Diplomuar me titullin Master per te Drejtat e Njeriut në vitin 2000, në Universitetin e Essex, Mbreteria e Bashkuar

Përvoja profesionale:

 • Konsulent ligjor prane Res Publica dhe Greek Helsinki Monitor (2010 – aktualisht)
 • Konsulent i jashtem i Greek Helsinki Monitor (2010 – aktualisht)
 • Konsulent i jashtem i European Roma Rights Center (2009 – 2010)
 • Avokat prane European Roma Rights Center (2007 – 2009)
 • Konsulent ligjor prane Greek Helsinki Monitor (2000 – 2007)

 

Dr. Irena Dule – Partner – Eksperte

Edukimi:

 • Mbrojtur titullin “Doktor” në Universitetin Europian të Tiranës në vitin 2016
 • Diplomuar me titullin Jurist në vitin 1999, në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit të Tiranës

Përvoja profesionale:

 • Kërkuese shkencore për të drejtat e njeriut / lektore part time në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës (2014 – aktualisht)
 • Avokate / lektore part time në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin “Aleksander  Moisiu” (2004 – 2013)
 • Asistente ligjore në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë (2002 – 2004)
 • Drejtor i Drejtorise së Shërbimeve Njerëzore pranë Bashkisë Tiranë (2000 – 2001)
 • Shefe e Sektorit Juridik pranë Ministrisë së Kulturës (1999 – 2000)