Home » Archives by category » Vendime Gjykate

Gjykata Evropiane, vendim i paprecedentë mbi çështjen e sekuestrimit te kompiuterave te Lapsi.al

Avokati Matlija:  SPAK të shkojë në PS dhe institucionet e tjera për marrjen e të dhënave  nëse do të hetojë skandalin e përdorimit të të dhënave personale. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg, komunikoi  më 22 Prill 2021, vendimin për  masë sigurie, për të mos lejuar sekuestrimin e serverave dhe të dhënave […]

Një tjetër padi e fituar në Gjykatë, përfaqësuar nga Qendra Res Publica, në favor të lirisë së shprehjes. Në nëntor të vitit të kaluar, shoqëria tregtare Edil Al It shpk, e njohur për aktivitet tregtar në fushën e ndërtimeve, me ortakët e saj pronarë të medias Vizion Plus, paditi gazetarin Artan Rama për cenim imazhi, […]

Continue reading …

Prej më shumë se një viti Res Publica ka kërkuar informacion zyrtar mbi disa aspekte të vecanta të punës së Komisionit Shtetëror të Ndihmës Juridike, i cili si rregull duhet të ofrojë ndihmë juridike për njerëzit në nevojë. Pas refuzimit të dhënies së një pjese të informacionit, Res Publica iu drejtua Komisionerit për të Drejtën […]

Continue reading …

Pas një lufte të gjatë me Ministrinë e Mbrojtjes dhe fitores së saj të përkohshme në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë, tashmë Gjykata Administrative e Apelit i ka dhënë të drejtë qendrës Res Publica. Gjykata dhe ka  prishur vendimin e shkallës së parë duke pranuar padinë dhe detyruar Ministrinë e Mbrojtjes që të […]

Continue reading …

Gjykata Kushtetuese më 29 Shkurt 2016 ka marrë një vendim në lidhje me ankesën kushtetuese të ngritur nga Avokati i Popullit kundër nenit 14 të ligjit nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, i cili mohonte të drejtën e gjykatave që të pezullonin vendimet për prishjen e objekteve pa leje. Ky nen u ndryshua në […]

Continue reading …

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë pranoi dy paditë e ngritura nga Qendra Res Publica kundër Bashkisë Tiranë dhe OSHEE me objekt dhënien e informacionit dhe vënien në dispozicion të dokumentave të kërkuara për reklamat televizive të paguara me fondet publike. Pavarësisht hyrjes në fuqi të ligjit të ri për të drejtën e informimit në […]

Continue reading …

Ne vazhden e proceseve gjyqesore lidhur me te drejren e informimit Res Publica njihet me vendimet e zbardhura te dy ceshtjeve te tjera, kesaj rradhe kunder Ministrise se Mjedisit. Njera ceshtje ka te beje me refuzimin e dhenies se informacionit per reklamat e paguara nga kjo ministri gjate viteve 2009 deri 2013. Ceshtja tjeter ka […]

Continue reading …

VENDIM “NË EMËR TË REPUBLIKËS” Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e përberë nga   GJYQTAR  – Julian HAXHIU,   me asistencen e sekretares gjyqësore Fioralba ZENELI, sot më datë 17.07.2013, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore me dyer të hapura cështjen civile me Nr. 13609 Regj. Themeltar, që u përket palëve:   PADITËS:                             Qendra […]

Continue reading …

REPUBLIKA E SHQIPËRISË GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË   Nr. 10881/2644  Regj. Themeltar                                                                                                   Nr. 7153 Vendimi Data e regjistrimit 11.04.2012                                                                                 Datë 24.06.2013                                                           VENDIM “NË EMËR TË REPUBLIKËS” Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, e përberë nga   GJYQTAR  – Julian HAXHIU,   me asistencen e sekretares gjyqësore Fioralba ZENELI, sot më datë 24.06.2013, mori […]

Continue reading …

Vendim nr. 7 datë 27.02.2013 (V-7/13)   Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga: Bashkim Dedja, Kryetar, Vladimir Kristo, Xhezair Zaganjori, Vitore Tusha, Admir Thanza, Altina Xhoxhaj, Fatmir Hoxha, Sokol Berberi, anëtarë, me sekretare Blerina Basha, në datën 09.10.2012, mori në shqyrtim në seancë gjyqësore, çështjen nr. 23,32/5 Akti, që i përket:   […]

Continue reading …