Let’s Make Divjaka Natural Again

Filed under: Lajme te reja |

Shoqata Ornitologjike e Shqipërisë (AOS) është zbatuese e projektit “Let’s Make Divjaka Natural Again” në partneritet me PSEDA-Iliria dhe Res Publica mbështetur nga Fondi i Partneritetit për Ekosistemet Kritike – CEPF. Projekti “Le ta Bëjmë Divjakën Sërish Natyrale!” synon të ruajë dhe të mbrojë më mirë biodiversitetin në tërësi të Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta duke siguruar qëndrueshmëri në vendimmarrje nëpërmjet përfshirjes së komuniteteve vendore në aksionet e konservimit të natyrës si dhe duke stimuluar projekte alternative të jetesës vendore në mënyrë që të reduktohet presioni mbi burimet natyrore. Projekti do të promovojë një qasje të integruar drejt nxitjes së menaxhimit të qëndrueshëm të Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta, duke kërkuar të balancojë menaxhimin mjedisor mezhvillimin dhe nevojat e komunitetit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *